Најави се
|

Најава

Ве молиме внесете го Вашето корисничко име и лозинка

Корисничко Име:
Лозинка:
Log In
Почитувани Корисници, Доколку сте наш корисник на услуги, а сакате да ја користите бесплатната услуга за „КОРИСНИЧКА ПОДДРШКА“, Ве молиме, пополнете ги бараните информции и испратете ги на нашата E-mail адреса
Вашите детали
Име и Презиме/Име на правно лице
ЕМБГ/МБ за правно лице
Мобилен телефон
E-mail
ИСПРАТИ
НАПОМЕНА: Сите податоци се обврзувачки
По приемот на Вашите податоци на Вашиот E-mail во најскоро време ќе добиете Корисничко име и Лозинка за пристап на софтверот за „КОРИСНИЧКА ПОДДРШКА“
Почитувани корисници,
Мислењето на корисникот на услугата треба да биде императив во работата на давателот на услугата. Оттука, ќе го цениме Вашето мислење со цел за подобрување на услугите кон Вас преку доставени ЖАЛБИ, ПОФАЛБИ и СУГЕСТИИ за нашата работа.
Жалби, Пофалби и Сугестии
Внесете го Вашето мислење
Горенаведеното мислење Ви го доставувам
Име и Презиме
E-mail
Телефон
Испрати